Priser

Timepriser:

Gældende pr. 1.januar 2024
Timesats Senioringeniør 920 kr./t. ekskl. moms

Honorar efter procentsats:

Honoraret kan fastsættes som en fast procentsats af de samlede håndværkerudgifter. Procentsatsen varierer mellem 7 og 15% af de samlede håndværkerudgifter afhængig af opgavens art og omfang.

Fast pris:

Fast pris på opgaver tilbydes efter aftale.

KOntakt os