Vesterfælledvej 7

KONPRO ApS har bistået med konstruktionsprojekt og fagtilsyn i forbindelse med renovering af eksisterende betonaltaner på ejendommen.