A/B Tordenskjoldsgade 31

Mindre andelsboligforening i København K som KONPRO ApS igennem årene har bistået med både små og store vedligeholdelsesarbejder.
Ud over løbende bistand ved mindre sager, har KONPRO ApS stået for udarbejdelse af udbudsmaterialet, indhentning af tilbud, kontrahering samt byggeledelse og fagtilsyn i forbindelse med fundaments- forstærkning og facaderenovering.

Skriv en kommentar