E/F Søparken

Større ejerforening i København S som KONPRO Aps igennem årene har bistået med diverse renoveringsarbejder.
Senest i forbindelse med udskiftning af stigstrenge og renovering af badeværelser.