E/F Digebo

Større ejerforening i København S som KONPRO Aps igennem de seneste år har bistået med diverse renoveringsarbejder.
Senest i forbindelse med den igangværende vinduesudskiftning.