E/F Digebo

Større ejerforening i København S som KONPRO Aps igennem de seneste år har bistået med diverse renoveringsarbejder.
Senest i forbindelse med den igangværende vinduesudskiftning.

 

E/F Husumgade 18-20

Mindre ejerforening i København N som KONPRO Aps igennem de seneste år har bistået med diverse renoveringsarbejder.
Senest i forbindelse med renovering af vinduer samt reparationer i tag og facade.

 

E/F Søparken

Større ejerforening i København S som KONPRO Aps igennem årene har bistået med diverse renoveringsarbejder.
Senest i forbindelse med udskiftning af stigstrenge og renovering af badeværelser.

 

E/F Holfi

Ejerforening på Østerbro som KONPRO ApS igennem de sidste par år har bistået med forskellige vedligeholdelsesopgaver i ejendommen.
I 2017 bistod KONPRO ApS i forbindelse med montering af nye altaner på ejendommen. KONPRO ApS stod for kontrahering samt byggeledelse og fagtilsyn i forbindelse med projektet.